Zomerbraderie Amby
/

Amiese Dörpsmerret

 

SAME, Samenwerkingsverband Ambyse Markt Evenementen 

SAME is een samenwerkingsverband dat afgesloten wordt tussen een aantal
Ambyse verenigingen voor het organiseren van de Zomerbraderie Amby.
Iedere deelnemende vereniging moet beschikken over statuten, eventueel een oprichtingsakte bij de
notaris gedeponeerd en zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
Sinds 2019 zijn de deelnemende verenigingen De Sjlaaibök, Harmonie St. Walburga en Scouting
Amby. Deze verenigingen hebben ieder een persoon afgevaardigd om deel te nemen in het bestuur
van SAME. Momenteel bestaat het bestuur uit Ria en Breur Kostons, Max van Geffen (Scouting
Amby), Robert Humblet (Sjlaaibök) en Tum Pilet (Harmonie St. Walburga). In eerste instantie is de
zomerbraderie bedoeld om inkomsten te genereren voor de eerder genoemde verenigingen.
Wanneer de markt winstgevend was, werd de winst door de organiserende verenigingen gedeeld en
de verenigingskas aangevuld. Echter hebben de bestuursleden, buiten het genereren van inkomsten
voor hun vereniging, nog een aspect gemeen. Allen willen een markt neerzetten in de wijk Amby en
ervoor zorgen dat het ‘dörp leeft’.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit uit een kerngroep van minimaal 5 personen en maximaal 9 personen,  die onder verantwoording van de deelnemende verenigingen de voorbereiding en uitvoering van de Zomerbraderie op zich neemt.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Dagelijks bestuur: Breur Kostons.
  • Penningmeester: Breur Kostons
  • Marktmeester/Muziekprogramma/Opbouw: Tum Pilet, Breur Kostons
  • Medewerkers: Gehele stichting
  • Buffetten: Max van Geffen
  • Sponsoring: Ria Kostons
  • PR: Tum Pillet